दिसम्बर 16, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

हरियो तारा शीतकालीन रिट्रीट 2009-2010

रिट्रीटको लागि प्रेरणा

रिट्रीट गर्नको लागि उचित प्रेरणा उत्पन्न गर्दै र दिमागसँग काम गर्ने तरिकाहरू जाँच गर्दै,…

पोष्ट हेर्नुहोस्