नोभेम्बर 15, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

टामिङ द माइन्डको आवरण।
दिमागलाई टेम गर्दै

राम्रो जीवनको लागि व्यावहारिक दिशानिर्देशहरू

शरण लिनु, औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा, बुद्ध धर्ममा के हो र दिशानिर्देशहरू प्रयोग गरेपछि…

पोष्ट हेर्नुहोस्