अक्टोबर 18, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

टामिङ द माइन्डको आवरण।
दिमागलाई टेम गर्दै

उदारताको दूरगामी मनोवृत्ति

दिने कार्यको समयमा मानसिक मनोवृत्तिको महत्त्व। कति स-साना कार्यहरु...

पोष्ट हेर्नुहोस्