अक्टोबर 1, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गुरु पूजामा पथका चरणहरू

उपयुक्त समयमा बोल्ने

समय, स्थान, स्वर र हाम्रो बोलीको विषयवस्तुलाई ध्यानमा राखेर र जाँच…

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा को थाङ्का छवि।
हरियो तारा

निर्देशित ध्यान संग लामो हरियो तारा साधना

2009-2010 ग्रीन तारा शीतकालीन रिट्रीटमा प्रयोग गरिएको तारा साधनाको संस्करण ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
सूर्यको किरणहरू जस्तै दिमाग प्रशिक्षण

प्रतिकूलतासँग अभ्यास गर्दै

अभ्यासहरू जुन प्रतिकूल परिस्थितिहरूलाई मार्गमा रूपान्तरण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्