सेप्टेम्बर 16, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

शरण Ngöndro

शरण सल्लाह

वापसीको तयारीमा: गुरुको शरण लिन मन्त्र कसरी उच्चारण गर्ने,…

पोष्ट हेर्नुहोस्