सेप्टेम्बर 15, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

शरण Ngöndro

थप शरण ध्यान विषयहरू

शरण लिँदा इमानदारीका साथ शंकाको जाँच गर्नाले ध्यान अभ्यास बढाउन सकिन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्