सेप्टेम्बर 14, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

शरण Ngöndro

शरणार्थी ध्यान विषयहरू

बुद्ध, धर्म र संघका गुणहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्नाले कसरी ध्यान बढाउन सक्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्