सेप्टेम्बर 12, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

शरण Ngöndro

हाम्रा नकारात्मकताहरू शुद्ध गर्दै

हाम्रा नकारात्मकताहरू शुद्ध गर्न शरण लिने प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) कसरी प्रयोग गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्