सेप्टेम्बर 11, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गुरु पूजामा पथका चरणहरू

गुरुलाई कसरी हेर्ने

प्रारम्भिक अभ्यासमा संलग्न हुँदा हाम्रा आध्यात्मिक गुरुहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई कसरी शुद्ध बनाउने...

पोष्ट हेर्नुहोस्