सेप्टेम्बर 10, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

शरण Ngöndro

संवेदनशील प्राणीहरूको कल्पना गर्दै

लिने प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) को भागको रूपमा अन्य संवेदनशील प्राणीहरूलाई कसरी कल्पना गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गुरु पूजामा पथका चरणहरू

तीन रत्नहरूको दृश्यावलोकन

प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) को भागको रूपमा बुद्ध, धर्म र संघलाई कसरी कल्पना गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
सात-बिन्दु दिमाग प्रशिक्षण

समीक्षा: प्रतिकुलता रूपान्तरण

ध्यान लिने र दिने र प्रतिकूलतालाई रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा भर्खरको वार्ताको समीक्षा…

पोष्ट हेर्नुहोस्