अगस्ट 30, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

टामिङ द माइन्डको आवरण।
दिमागलाई टेम गर्दै

कर्म र स्वतन्त्रताको चाहना

कर्म को व्याख्या। दश सद्गुणहरू विकास गरेर आफूलाई र अरूलाई कसरी फाइदा गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्