जुलाई 19, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

टामिङ द माइन्डको आवरण।
दिमागलाई टेम गर्दै

मृत्युको विचार गर्दै

मृत्युको बारेमा सोच्दा हाम्रो जीवनलाई कसरी अर्थपूर्ण बनाउन सकिन्छ र धर्म अभ्यासले कसरी…

पोष्ट हेर्नुहोस्