जुन 26, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गुरु पूजामा पथका चरणहरू

मृत्यु र अनन्तता को ध्यान

मृत्यु र अनन्ततामा ध्यानको महत्त्व, यसले हामीलाई कसरी पुन: प्राथमिकता दिन मद्दत गर्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्