जुन 25, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

सात-बिन्दु दिमाग प्रशिक्षण

हाम्रो शरीर दिने ध्यान

हाम्रो शरीरलाई सबै प्राणीहरू र तिनीहरूको लागि आधारको लागि आधारमा रूपान्तरण गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
एबेको युवा वयस्क हप्ता 2009 बाट रिट्रीटेन्टहरू।
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2009-10

बौद्ध विश्व दृष्टिकोण

हाम्रो विश्व दृष्टिकोण कसरी आत्मको ठोस विचारमा आधारित छ। हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन सक्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्