जुन 18, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

प्लेसहोल्डर छवि
बुद्धि खेती मा

तारा भेटे

एक कैदी व्यक्तिले पूर्णता र ज्ञानको सपना सम्झन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
घाँसमा बसेर गिटार बजाउँदै गरेको मान्छे, त्यहाँ शब्दहरू भएको एउटा कार्ड छ: उसको अगाडि ध्यान दिनको लागि काम गर्नेछ।
माइन्डफुलनेस मा

जीवनमा ध्यान दिने

एक कैद व्यक्तिले अभ्यासले उसलाई सामना गर्न र आफ्नो जीवन सुधार गर्न मद्दत गरेको तरिकाहरू छलफल गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्