18 सक्छ, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

प्लेसहोल्डर छवि
दु:खहरु संग काम मा

धर्मले काम गर्छ

यो महसुस गर्न स्वतन्त्र छ कि खुशी हामी कुन भौतिक सम्पत्तिहरूमा निर्भर गर्दैन ...

पोष्ट हेर्नुहोस्