2 सक्छ, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गेशे सोपा द्वारा शिक्षा

अध्याय १: पद १-८

बहुमूल्य मानव जीवन र तेस्रो प्रकारको धैर्य - बदला नलिने धैर्य

पोष्ट हेर्नुहोस्