अप्रिल 30, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

घामका किरणहरू रूखहरूबाट आउँछन्।
सात-बिन्दु दिमाग प्रशिक्षण

समीक्षा: बोधिचित्तका फाइदाहरू

बोधिचित्ताका फाइदाहरू र बोधिचित्ताको विकासका लागि दुई विधिहरूको समीक्षा गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे सोपा द्वारा शिक्षा

अध्याय १: पद १-८

अस्तित्वमा नभएको आत्मलाई समात्दै; व्यक्तिको आफ्नै अहंकारपूर्ण दृष्टिकोण व्यक्तिको वास्तविक शत्रु हो।

पोष्ट हेर्नुहोस्