अप्रिल 29, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गेशे सोपा द्वारा शिक्षा

अध्याय १: पद १-८

शत्रुको रूपमा क्रोधको व्याख्या र धैर्यको विशेष गुण। पढाउने…

पोष्ट हेर्नुहोस्