अप्रिल 19, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

टामिङ द माइन्डको आवरण।
दिमागलाई टेम गर्दै

चार महान सत्य

चार महान सत्यको महत्व र पीडाको सत्यलाई कसरी बुझ्ने तयारी...

पोष्ट हेर्नुहोस्
प्लेसहोल्डर छवि
मठमा जीवन

धर्म अभ्यासमा कसरी पुग्ने

दैनिक जीवनमा धर्म लागू गर्ने व्यावहारिक सल्लाह, शिक्षाहरूले हाम्रो दिमागलाई रूपान्तरण…

पोष्ट हेर्नुहोस्