Mar 15, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

दिमागलाई टेम गर्दै

मन हाम्रो अनुभवको सृष्टिकर्ता हो

बौद्ध दर्शन र मनोविज्ञानको सार सँगै तत्काल कार्यान्वयनका लागि व्यावहारिक उपकरणहरू…

पोष्ट हेर्नुहोस्