नोभेम्बर 29, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

पूज्य चोड्रोन शिक्षा।
विचार परिवर्तनको आठ पदहरू

अरूलाई प्यारो राखेर

अरूको गल्तीलाई बढी जोड दिने निर्णय गर्ने मनलाई कसरी प्रतिरोध गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्