नोभेम्बर 28, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

पूज्य चोड्रोन शिक्षा।
विचार परिवर्तनको आठ पदहरू

सबै प्राणीको कल्याण हो

सबै संवेदनशील प्राणीहरूको कल्याण र खुशीको लागि काम गर्नु भनेको के हो। हेर्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्