नोभेम्बर 20, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

सात-बिन्दु दिमाग प्रशिक्षण

मृत्युको विचार गर्दै

मृत्युको बारेमा विचार गर्दा हामीलाई हाम्रा साथीहरू, हाम्रा सम्पत्तिहरू र हाम्रो शरीरसँग स्वस्थ सम्बन्ध स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्