अक्टोबर 25, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

श्लोक 22-1: हिँड्दा बोधचित्ता

मनलाई सद्गुणमा परिणत गर्नु र दु:खको त्याग गर्नु नै भावुक प्राणीहरूको कल्याण हो।

पोष्ट हेर्नुहोस्