अक्टोबर 23, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

सात-बिन्दु दिमाग प्रशिक्षण

अमूल्य मानव जीवनको दुर्लभता

बहुमूल्य मानव जीवनको कारण र अवस्था सिर्जना गर्ने दुर्लभताको बारेमा छलफल…

पोष्ट हेर्नुहोस्