अक्टोबर 16, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

सात-बिन्दु दिमाग प्रशिक्षण

हाम्रो बहुमूल्य मानव जीवनको फाइदा उठाउँदै

बहुमूल्य मानव जीवनका १० फाइदाहरूमा ध्यान गर्दा हामीलाई यसबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ…

पोष्ट हेर्नुहोस्