अक्टोबर 14, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

श्लोक 21-2: अरूमा बुद्ध देख्दै

संवेदनशील प्राणीहरूलाई बुद्धको रूपमा हेर्नु, हाम्रो नकारात्मक दिमागलाई नियन्त्रण गर्ने तरिका तर लिनु हुँदैन ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
प्लेसहोल्डर छवि
Geshe Dorji Damdul सँग टेनेट्स

छलफल: दिमाग मात्र स्कूल

असंगत ठाउँ, दिमागको प्रतिबिम्बको रूपमा वस्तुहरू, र कारण र प्रभावको बारेमा छलफल सत्र ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
प्लेसहोल्डर छवि
Geshe Dorji Damdul सँग टेनेट्स

बोधचित्ता उत्पन्न गर्दै

समानता र आदानप्रदान आफैं र अरू र सात गुणा कारण र प्रभाव सम्बन्ध।

पोष्ट हेर्नुहोस्