अक्टोबर 13, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद २१-१: अरूलाई भेट्दा

अरूमा बुद्धको क्षमता देख्दा हामी तिनीहरूको बारेमा कस्तो महसुस गर्छौं भनेर परिवर्तन गर्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
प्लेसहोल्डर छवि
Geshe Dorji Damdul सँग टेनेट्स

रिक्तता र बोधचित्ता

बोधचित्ता उत्पन्न गर्ने फाइदाहरू र कसरी शून्यता र बोधिचित्ताले एकअर्कालाई सहयोग गर्न सक्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्