अक्टोबर 3, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पदहरू 17-21

कसरी, करुणाको आधारमा, हामीले बुद्धिमानी निर्णयहरू गर्न र धर्ममा हाम्रो भरोसा बढाउन सक्छौं।

पोष्ट हेर्नुहोस्
हात उठाएर घाममा हाँसेको मैत्रेय बुद्धको मूर्ति।
सात-बिन्दु दिमाग प्रशिक्षण

दिमाग प्रशिक्षण अभ्यासहरूको वंश

केभिन कोन्लिनले "विचार परिवर्तनको आठ पदहरू" र टोङ्गलेन ध्यानको बारेमा छलफल गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्