सेप्टेम्बर 25, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

सात-बिन्दु दिमाग प्रशिक्षण

छ तयारी अभ्यासहरू

शरीर र दिमागलाई तयार पार्न र अनुकूल बनाउनका लागि गर्नुपर्ने छ अभ्यासहरू…

पोष्ट हेर्नुहोस्
Geshe Dorji Damdul सँग टेनेट्स

सौत्रान्तिका दृश्यहरू

अवलोकनका वस्तुहरू, सर्वज्ञताको सम्भावना, सूक्ष्म मन र ऊर्जा, र कसरी नैतिक आचरण हुन्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्