सेप्टेम्बर 22, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

Geshe Dorji Damdul सँग टेनेट्स

खालीपन पढ्दाको फाइदा

प्रासांगिक मध्यमाका अनुसार वास्तवमा कसरी बुद्धिको अभ्यास गर्ने र शून्यतामा ध्यान गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
अबे अतिथि
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

श्लोक 19-3: बोधिसत्व अभ्यासहरू

बहुमूल्य मानव जीवनको लागि लक्ष्यको महत्त्व, त्यो हाम्रो दीर्घकालीन नभए पनि…

पोष्ट हेर्नुहोस्