सेप्टेम्बर 21, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खुला मन, सफा मन

ध्यान अभ्यास

विभिन्न प्रकारका बौद्ध ध्यानको व्याख्या, कसरी दैनिक सेट अप गर्ने…

पोष्ट हेर्नुहोस्
जडान
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद १९-२: बहुमूल्य मानव जीवन

हरेक मानव जीवन अमूल्य मानव जीवन होइन। जीवित प्राणीहरूलाई ध्यानमा राख्दै जो त्यस्ता…

पोष्ट हेर्नुहोस्