सेप्टेम्बर 18, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

सात-बिन्दु दिमाग प्रशिक्षण

दिमाग प्रशिक्षण को लाभ

आत्मकेन्द्रितता नै सबै समस्या र द्वन्द्वको जड हो। यो हाम्रो वास्तविक शत्रु हो, होइन ...

पोष्ट हेर्नुहोस्