सेप्टेम्बर 9, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद १५-१: चक्रीय अस्तित्वमा डुब्दै

बोधिसत्वहरू अरूको फाइदाको लागि आफ्नो ज्ञानको लागि काम गर्छन् र प्रकट गर्न जारी राख्छन् ...

पोष्ट हेर्नुहोस्