जुलाई 29, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद १३: समाधिको पोषण

गहिरो समाधिले मन र शरीरलाई पोषण गर्छ र महान ध्यान गर्नेहरूलाई ध्यानमा बढी समय बिताउन सक्षम बनाउँछ...

पोष्ट हेर्नुहोस्