जुलाई 23, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद 10-2: अशुद्धताहरूको प्रतिरोध गर्दै

अपवित्रताहरू, विशेष गरी दु: खहरू प्रतिरोध गर्ने विभिन्न तरिकाहरू। महत्व मात्र होइन…

पोष्ट हेर्नुहोस्