जुलाई 22, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद 10-1: जुनून को ईन्धन

हामी कसरी अज्ञानतापूर्वक दु: खलाई बुझ्छौं, हामी कसरी बढाइचढाइ गर्छौं भनेर पहिचानको महत्त्व, र...

पोष्ट हेर्नुहोस्