जुलाई 6, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2008

धर्मको वास्तविक उद्देश्य

धर्मको वास्तविक उद्देश्य प्रश्न सोध्नु, अनुसन्धान गर्नु, व्यवहारमा के अर्थ राख्छ त्यसलाई राख्नु हो...

पोष्ट हेर्नुहोस्