जुलाई 2, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद ८: ज्ञानको आसन

बस्दा हाम्रो बोधचित्तलाई पुन: पुष्टि गर्दै, सबै प्राणीहरू यस ठाउँमा आऊन् भन्ने कामना गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2008

सुखी भविष्य निर्माण गर्ने

कसरी सद्गुणमा बाँच्ने र हाम्रो विश्वदृष्टिलाई फराकिलो बनाउने ताकि सिर्जना गर्न…

पोष्ट हेर्नुहोस्