जुन 30, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद 7: सद्गुण को जरा द्वारा सुरक्षित

हामीले सृजना गरेको सद्गुणले हामीलाई राम्रो पुनर्जन्म, मुक्ति, र यसैमा कसरी सुरक्षित बनाउँछ...

पोष्ट हेर्नुहोस्