23 सक्छ, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद 6-2: अरूको लागि विचार

हेरचाह, स्नेह, विचार, र हाम्रो कार्यहरूले कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने जागरूकताबाट नकारात्मकताहरू त्याग्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्