22 सक्छ, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद 6-1: इमानदारीको लुगा

गैर-पुण्यको लागि अवसर देखेर तर आफ्नै भावनाको कारणले आफूलाई संयम राख्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
परिष्कृत सुनको सार

विभिन्न चेतनाका वस्तुहरू

देखिने वस्तुहरू, अवलोकन गरिएका वस्तुहरू, गिरफ्तार गरिएका वस्तुहरू, र सन्दर्भ वस्तुहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्