19 सक्छ, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

वेशाख श्लोक: वेशाख दिन बोधचित्त

बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति, र परिनिर्वाणमा उत्तीर्ण पदका साथ मनाउँदै एउटा…

पोष्ट हेर्नुहोस्