18 सक्छ, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

विशेष पद: योग्यता का सागर

उदारतालाई आमन्त्रित गर्दा के विचार गर्ने, अरूले योग्यता सिर्जना गर्ने अद्भुत अवसर ...

पोष्ट हेर्नुहोस्