17 सक्छ, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद २-४: समीक्षा

पद २-४ लाई हेर्ने विभिन्न तरिकाहरू, सामान्य स्तरमा र तान्त्रिकमा...

पोष्ट हेर्नुहोस्