16 सक्छ, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद ४: अज्ञानताको निद्रा

ब्यूँझँदा, हामी अज्ञानताबाट बाहिर आउँदैछौं भन्ने सोच्दै, विशेष गरी अज्ञानतालाई समात्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्