15 सक्छ, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

परिष्कृत सुनको सार

खालीपनमा अन्तरदृष्टि विकास गर्दै

खालीपनमा अन्तरदृष्टि विकास गर्ने चरणहरू, र वैचारिक दिमाग र गैर-वैचारिक दिमाग बीचको भिन्नता ...

पोष्ट हेर्नुहोस्