4 सक्छ, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

ओपन हार्ट, क्लियर माइन्ड पुस्तकको आवरण।
खुला मन, सफा मन

दयालु हृदयको विकास गर्दै

मायालु दयाको विकासको महत्त्व, अरूको लागि खुला हृदयको हेरचाह।

पोष्ट हेर्नुहोस्