अप्रिल 5, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

पूज्य चोड्रोन झ्यालको छेउमा बसेर किताब पढ्दै।
सन्तुष्टि र खुशी

हाम्रो जीवन सरल बनाउने

असन्तुष्ट दिमागलाई त्यागेर र बन्द गरेर जीवनका जटिलताहरूलाई छोडेर…

पोष्ट हेर्नुहोस्